Skup papieru

Skup papieru w Łodzi

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu odpadów papierowych pochądzących z firm produkcyjnych – wypracowaliśmy unikalny model współpracy zapewniający przekazującemu odpady wygodę, porządek oraz przejrzysty sposób rozliczeń.

Mając na uwadze wygodę i porządek w Państwa firmie bezpłatnie użyczamy pojemniki do gromadzenia odpadów.

Dysponujemy pojemnikami różnych rozmiarów – staramy się każdorazowo dopasować ich ilość i pojemność do potrzeb kontrahenta.

Pojemniki opróżniane są na telefoniczne wezwanie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Staramy się, by miejsce gromadzenia odpadów było po załadunku uprzątnięte i czyste, a sam proces załadunku odpadów nie angażował pracowników Państwa firmy.

Przejrzysta ewidencja – dokumenty PZ i (na życzenie) ważenie odpadów przy odbiorze poparta comiesięcznym zestawieniem ilościowym i gatunkowym pozwalają Państwu na bieżącą kontrolę rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.

Wszystkie odebrane odpady dokumentujemy wymaganą przepisami Kartą Przekazania Odpadu, a na życzenie kontrahenta również Dokuemtem Poświadczającym Odzysk i/lyb Recykling (niezbędne do prawidłowego rozliczenia Opłaty Produktowej).

Zapraszamy do współpracy drukarnie, introligatornie, hurtownie papieru, wytwórców opakowań itp.
Posiadamy liczne referencje.