Usługi niszczenia z dostawą własną

Zapraszamy do indywidualnego dostarczania nam dokumentów, akt, książek i innych rzeczy wymagających usługi zniszczenia. 

Wszelkie informacje na temat miejsca odbioru, procesu oraz kosztu takiej usługi niszczenia, otrzymają Państwo po skontaktowaniu się z nami.

Wszystkie odebrane odpady dokumentujemy wymaganą przepisami Kartą Przekazania Odpadu, a na życzenie kontrahenta również Dokuemtem Poświadczającym Odzysk i/lyb Recykling (niezbędne do prawidłowego rozliczenia Opłaty Produktowej).