Niszczenie RODO

Niszczenie druków zgodne z RODO

Dokumenty niszczone są w przemysłowej niszczarce gwarantującej zachowanie wysokiego poziomu tajności. Późniejszy proces mieszania i belowania powstałej ścinki dodatkowo podnosi klasę tajności. Ostatecznym aktem zniszczenia informacji jest przetworzenie powstałego odpadu w hydropulperze (rozwodnienie papieru) w papierni.

Fakt przekazania nam dokumentacji do zniszczenia potwierdzany jest Certyfikatem Zniszczenia honorowanym przez wszystkie urzędy i instytucje kontrolujące.

Istnieje możliwość zamówienia nagrania wideo z procesu niszczenia przekazanej dokumentacji.

Certyfikowane niszczenie dokumentów

W zależności od ilości i rodzaju dokumentów transportowane są one w bezpiecznych, tkanych  workach nylonowych lub odpowiednio przystosowanych, plombowanych pojemnikach. Istnieje możliwość zważenia przekazywanych dokumentów bezpośrednio podczas załadunku. Po dopełnieniu formalności związanych z przekazaniem dokumentów do zniszczenia zaplombowane worki/pojemniki (certyfikowana bezpieczna numerowana plomba) przewożone są do naszej siedziby i poddawane procesowi niszczenia. Po zniszczeniu przekazywany jest Certyfikat Zniszczenia i opcjonalnie nagranie wideo z procesu niszczenia.