All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Niszczenie dokumentów

Dążąc do zwiększenia ilości pozyskiwanych odpadów papierowych uruchomiliśmy usługę niszczenia dokumentów.

Ponieważ jesteśmy firmą zajmującą się obrotem odpadami papierowymi proces niszczenia dokumentów pozwala nam na zwiększenie wolminu odpadów. Nie nastawiąjąc się na zysk z niszczenia a ze sprzedaży powstałych odpadów jesteśmy w stanie zaproponowac najniższe ceny na rynku za niszczenie dokumentów.

Proces niszczenia:

Dokumenty niszczone są w przemysłowej niszczarce gwarantującej zachowanie wysokiego poziomu tajności. Późniejszy proces mieszania i belowania powstałej ścinki dodatkowo podnosi klasę tajności. Ostatecznym aktem zniszczenia informacji jest przetworzenie powstałego odpadu w hydropulperze (rozwodnienie papieru) w papierni.
Fakt przekazania nam dokumentacji do zniszczenia potwierdzany jest Certyfikatem Zniszczenia honorowanym przez wszystkie urzędy i instytucje kontrolujące.
Istnieje możliwość zamówienia nagrania wideo z procesu niszczenia przekazanej dokumentacji.

Poniżej ilustracja procesu niszczenia dokumentów w LRG - następnym etapem jest ostateczne przetworzenie powstałej w procesnie nisaczenia makulatury w papierni:
Wykonanie usługi:

Po ustaleniu wszelkich szczegółów dotyczących ceny, ilości i terminu wykonania zlecenia przystępujemy do transportu dokumentów. W zależności od ilości i rodzaju dokumentów transportowane są one w bezpiecznych workach jutowych (aprobata NBP, Poczty Polskiej), opakowaniach typu big-bag lub odpowiednio przystosowanych pojemnikach. Istnieje możliwość zważenia przekazywanych dokumentów bezpośrednio podczas załadunku. Po dopełnieniu formalności związanych z przekazaniem dokumentów do zniszczenia zaplombowane worki/pojemniki (certyfikowana bezpieczna numerowana plomba) przewożone są do naszej siedziby i poddawane procsowi niszczenia. Po zniszczeniu przekazywany jest Certyfikat Zniszczenia i opcjonalnie nagranie wideo z procesu niszczenia.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta - zachęcamy do kontaktu lub przesłania formularza
Wszystkie nasze usługi są ubezpieczone

Oferowane usługi

 • Skup makulatury
 • Skup odpadów foliowych
 • Skup odpadów tekturowych
 • Niszczenie dokumentów
 • Niszczenie opakowań
 • Usługowe belowanie odpadów
 • Brakowanie i porządkowaie archiwów
 • Przechowywanie dokumentów
 • Odgrzybianie i osuszanie archiwów
 • Usługi transportowe
 • Przewóz odpadów niebezpiecznych